Advies duurzame energie

SolWind wil bijdragen aan de soepele overgang naar een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening voor volgende generaties.

Visie:

Onze energievoorziening is grotendeels gebaseerd op fossiele brandstoffen. In de eerste helft van deze eeuw zal er een overgang plaatsvinden naar een ander energiesysteem, de zogenaamde “energietransitie”. Naast energiebesparing zal duurzame energie een belangrijke plaats innemen in de energievoorziening van de toekomst. Windenergie, biomassa en zonne-energie zullen in Nederland een substantiële bijdrage gaan leveren.

Missie:

Bedrijven en organisaties adviseren hoe zij kunnen bijdragen aan en inspelen op de energietransitie;

Kennis overdragen aan een breed publiek met betrekking tot de mogelijkheden, gevolgen en beperkingen van duurzame energie;

Adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van concrete duurzame energieprojecten.

SolWind | info@solwind.nl