SolWind
Advies Duurzame Energie

Enkele RECENTE opdrachten


2023: Ontwikkelen van 2 rekenmodellen voor het bepalen van de haalbaarheid van wind- respectievelijk zon-projecten (Businesscases) in opdracht van Energiefonds Overijssel (EFO)2019 - 2021: Bijdrage aan de uitwerking van participatie en Lokaal Eigendom in de RES 1.0 van West Overijssel.2020 - 2022: Lid van de Adviescommissie MOOI (subsidiethema elektriciteit) van de Rijksoverheid (RVO). Klik hier voor meer informatie over dit subsidieprogramma.


Eerdere opdrachten


2022: Ondersteuning van de gemeente Olst-Wijhe bij het uitwerken van de samenwerking tussen energiecoöperaties en commerciële projectontwikkelaars binnen de beleidskaders m.b.t. participatie en Lokaal Eigendom.


2016 - 2021: Bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie (vrijwilliger). Actief namens de coöperatie bij de ontwikkeling van nieuwe wind- en zon-projecten in de gemeente Deventer


Deelname aan het 'Expertteam' voor de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen (L).


Opstellen van het ‘businessplan’ voor de coöperatie. Regelmatig worden coöperaties begeleid bij hun stappen om een wind- of zonnepark in de gemeente te realiseren.

De gemeenten Dronten en Lelystad hebben een BKP (‘Beeld-Kwaliteits-Plan’) opgesteld, waaraan de nieuwe windparken in de gemeente worden getoetst. SolWind is lid van het Q-team dat de plannen toetst aan het BKP. 

Voor de parkeergarage is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiereductie door het toepassen van een grootschalige PV-systeem


Voor de gemeente Olst-Wijhe zijn de lokale beleidsafspraken klimaat- en duurzame energie geanalyseerd. Vervolgens is de actuele situatie in beeld gebracht en zijn aan de Gemeenteraad mogelijke opties gepresenteerd om de doelstellingen binnen bereik te brengen.


De Vereniging van Eigenaren van het appartementen-complex is geadviseerd over het realiseren van een PV-systeem op de dak van het gebouw met gebruik making van de ‘postcoderoos’-regeling.

Voor de coöperatie is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee de haalbaarheid van PV-projecten volgens de ‘postcoderoos’-regeling kan worden beoordeeld. 

Namens PUM zijn voor organisaties in Jordanië (‘PHA’) en Georgië (‘Pegasus Group’) de mogelijkheden van elektriciteitsproductie met zonne-energie verkend.