SolWind
Advies Duurzame Energie

Een paar projecten uit de 'Essent'-periode

Windpark Zuidwester

Windpark Zuidwester is onderdeel van het windpark Noordoostpolder dat in een samenwerking tot stand is gekomen. De partijen hebben gezamenlijk de Milieueffect Rapportage, de wijziging van het bestemmingsplan (inpassingsplan) en  het vergunningentraject doorlopen onder de Rijkscoördinatie Regeling.

Vervolgens heeft elke partij zijn eigen deel van het project gerealiseerd. Windpark Zuidwester is het deel dat  door RWE Innogy is gebouwd en vanaf 2016 in bedrijf is genomen.


Windenergie Groningen

De provincie Groningen werkt al 25 jaar structureel aan het realiseren van haar windenergie doelen. In overleg met provincie en gemeenten werden windlocaties geoptimaliseerd, MER’s uitgevoerd, de wijziging van het bestemmingsplan begeleid en de vergunningverlening gecoördineerd voor de windparken in Delfzijl-Zuid (2006) en Eemshaven (2008). De windparken behoren tot de grootste in Nederland.

 

Windpark Tejona, Costa Rica

In 1999 heeft het elektriciteitsbedrijf ICE in Costa Rica een tender uitgeschreven voor de bouw en exploitatie van het windpark Tejona. 

Gedurende meer dan 10 jaar is intensief gewerkt aan dit project, vanaf inschrijving op de tender, de bouw en exploitatie tot en met overdracht van het windpark aan ICE. Het project maakte deel uit van het CDM-programma (“Clean Development Mechanism”), uitvloeisel van het Kyoto-protocol.

Windenergie: "cradle to cradle"


Ook windturbines hebben een eindige levensduur. Na 20 tot 25 jaar elektriciteitsproductie zijn ze aan het eind van hun levensduur en moeten worden verwijderd. Milieu-aspecten en recycling staan daarbij centraal.

Bij het windpark Westermeerdijk is vanaf de bouw in 1991 tot en met de afbraak in 2015 voortdurende betrokkenheid geweest bij de complete levenscyclus van dit windpark; indertijd een spraakmakend, nu een bescheiden project.

 

PV-installaties in de Wijk en Annen

Al in 1994 werd als innovatieproject een 7-kW PV-systeem geïnstalleerd op het dak van een zorgcentrum in de Wijk.

Een 160-kW PV-systeem werd in 2003 in Annen (Dr.) geplaatst op de waterkelders van het waterleidingbedrijf WMD