SolWind
Advies Duurzame Energie

BELEIDSADVISERING

In navolging van landelijke afspraken, die in 2013 in het Energie Akkoord zijn vastgelegd, hebben veel lokale overheden eigen klimaatdoelen geformuleerd, vaak in combinatie met streefwaarden voor het aandeel Duurzame Energie.

Vaak hebben organisaties echter geen goed beeld in hoeverre doelen realistisch zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te halen. SolWind kan hierbij de helpende hand bieden.

Het realiseren van Duurzame Energieprojecten heeft (grote) impact op de omgeving. Vaak ontstaat er weerstand omdat het waarom en hoe onvoldoende duidelijk wordt gecommuniceerd. SolWind heeft uitgebreide ervaring met dit proces, waarbij ‘draagvlak’ creëren tegenwoordig centraal staat.

<vind hier> enkele referenties.